Naše notářská kancelář zajišťuje komplexní služby v rozsahu zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
Poskytujeme veškeré služby v oblasti obchodních věcí, převodů nemovitostí, notářských úschov, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, modifikace manželského majetkového režimu, zástavních smluv, sepisování závětí a listin o vydědění, osvědčení skutkového  děje či prohlášení.
Na počkání Vám také ověříme pravost podpisu, shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem a vyhotovíme výpis z informačního systému veřejné správy – Czech point.

scales-of-justice-450198_640