Archiv autora: admin

JUDr. Ilona Jančaříková, byla jmenována

roku 1993 ministrem spravedlnosti ČR

notářkou v obvodu Okresního soudu

v Břeclavi a činnost zahájila 1.1.1993.