Ověřené výpisy – Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Notářský úřad JUDr. Ilony Jančaříkové je oprávněn k vydávání níže uvedených dokumentů.

Výpis z katastru nemovitostí – výpis je možné požadovat na základě listu vlastnictví (LV), nutné je znát číslo LV a katastrální území, nebo podle seznamu nemovitostí, kdy je nutné znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

Výpis z Obchodního rejstříku – výpis je možné požadovat na základě názvu právnické osoby, nebo identifikačního čísla subjektu.

Výpis z Živnostenského rejstříku – výpis je možné požadovat na základě identifikačního čísla subjektu, nebo názvu.

Výpis z Insolvenčního rejstříku – výpis je možné požadovat na základě identifikačního čísla subjektu anebo osobní údaj konkrétní osoby.

Výpis z Rejstříku trestů – výpis je možné vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Výpis není možné vydat anonymnímu žadateli.

Výpis bodového hodnocení osoby – náš úřad může vydat též výpis z bodového hodnocení osoby podle zákona o silničním provozu. Výpis je vydán na základě ověření žadatele.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů – náš notářský úřad může dále vydat výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis může nahradit několik výpisů, prokázání kvalifikace, které jsou potřebné k podání nabídky do veřejné soutěže.

Autorizovaná konverze dokumentů – zajistíme převod dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby a naopak. Podstatou konverze dokumentů je, že dokument, který takto vznikl, má stejnou právní váhu jako elektronický nebo listinný originál. Pro některé dokumenty není konverze možná, např. občanské, zbrojní a řidičské průkazy, cestovní doklady, vojenské knížky, směnky a další.