Notářka

JUDr. Ilona Jančaříková, byla jmenována
ministrem spravedlnosti ČR notářkou v obvodu
Okresního  soudu v Břeclavi a činnost zahájila 1.1.1993.

 

POJEM NOTÁŘ A JEHO ČINNOST

  • fyzická osoba pověřená státem k notářské a další činnosti stanovené zákonem,
  • sepis veřejných listin – notářských zápisů o právních úkonech a vyhotovování jejich stejnopisů, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání závětí, cenných papírů a jiných listin do úschovy, přijímání listin a peněz do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám,
  • sepis notářských zápisů, které jsou titulem pro výkon rozhodnutí a nahrazují jiný exekuční titul, zejména pravomocný rozsudek soudu,
  • poskytování právních porad, sepis jiných listin, zastupování v jednání s osobami, se státními a jinými orgány, ve správním řízení a v nesporném řízení soudním,
  • na základě pověření soudem provádí úkony soudu v řízení o pozůstalosti, jako soudní komisař,
  • notář vykonává činnost notáře za odměnu stanovenou vyhláškou ministerstva spravedlnosti.